Plan zagospodarowania al. gen. Bora-Komorowskiego do 15.01

Z dniem 15 stycznia upływa termin składania wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO – REJON KONCENTRACJI USŁUG”.

Sposoby składania wniosków

 

Źródło: http://www.bip.krakow.pl

Dodaj komentarz