Konkurs plastyczny na ilustracje do legendy nowohuckiej

konkurs_ legenda nowohucka 2016Biblioteka i Klub „Kuźnia” Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida ogłaszają KONKURS PLASTYCZNY NA ILUSTRACJĘ DO LEGENDY NOWOHUCKIEJ pod patronatem Rady Dzielnicy Mistrzejowice

VII edycja

Do udziału zapraszamy uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do bliższego poznania Nowej Huty – dzielnicy, w której się urodziły i mieszkają. Nowa Huta jest najmłodszą dzielnicą Krakowa, zbudowaną w drugiej połowie XX wieku, powstała jednak na terenach dawnych podkrakowskich wsi. Miejscowości te, takie jak Mogiła, Czyżyny, Bieńczyce, Krzesławice, Mistrzejowice, Branice itp. posiadają niemal tysiącletnie dzieje, własną kulturę, folklor i obyczaje, podania i legendy. Niektóre z nich weszły do skarbnicy naszej kultury, jak np. Legenda o Wandzie i warto je poznać.
Nasza inicjatywa zyskała uznanie portalu Czasdzieci.pl i otrzymała nominację do nagrody Słoneczniki 2013.

Regulamin konkursu:
1) Format prac: A4 lub A5.
2) Techniki plastyczne dowolne (malowanie, rysowanie, formy i techniki mieszane itp.).
3) Uczestnicy wykonują ilustrację do wybranej legendy nowohuckiej, zamieszczonej na naszych stronach internetowych: kuznia.edu.pl i biblioteka.kuznia.edu.pl: O Wandzie, co nie chciała Niemca…, Krzesławicki koń, Czarownica z Mistrzejowic opracowane przez Ryszarda Dzieszyńskiego.
4) Jury oceni: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę.
5) Każda szkoła/klasa może nadesłać dowolną ilość prac, natomiast uczestnicy indywidualni maksymalnie do 2 prac.
6) Do konkursu zapraszamy dzieci z klas I-III.
7) Prace prosimy składać w Klubie „Kuźnia” na os. Złotego Wieku 14, 31-618 Kraków, tel.12 641 68 75, 12 648 08 86 do 20 maja 2016 r.
8) Ilustracje należy opatrzyć metryczką:
– imię, nazwisko uczestnika
– wiek i klasa
– numer telefonu, adres, dzielnica
– wybrana legenda
oraz dodatkowo w przypadku zgłoszeń zbiorowych: imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy, numer i adres szkoły.
9) Prace prosimy nadsyłać/przynosić w teczkach lub kopertach z dokładnymi danymi uczestnika.
10) Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a dla nauczycieli – opiekunów podziękowania za pomoc uczniom w przygotowaniach.
11) Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy najlepszych prac odbędzie się 18 czerwca 2016 r. w Klubie „Kuźnia”, os. Złotego Wieku 14 w czasie Święta Kuźni – rodzinnego festynu plenerowego około godz. 17.00. Prace konkursowe będą wystawione w Klubie „Kuźnia”. Wystawa potrwa do 31 lipca 2016.
12) Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronach internetowych: www.biblioteka.kuznia.edu.pl oraz www.kuznia.edu.pl
13) Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Informacji udziela Małgorzata Mokrzycka
tel. 12 641 68 75
biblioteka@kuznia.edu.pl

Zapoznaj się z legendami nowohuckimi.

Dodaj komentarz