Październik 2016

Odbiór odpadów zielonych - traw, liści, gałęzi

Do 9 grudnia trwa w Krakowie program odbioru odpadów zielonych – traw, liści, rozdrobnionych gałęzi, ściętych zielonych części roślin. Odbiór odpadów w Mistrzejowicach (sektor V) odbywa się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie MPO oraz w siedzibach Rad Dzielnic. W wynikającym z harmonogramu dniu odbioru należy wystawić wypełniony odpadami zielonymi worek przed posesję, w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godz. 700 rano. Odpady zielone będą odbierane w