Serenada obchodzi 2. urodziny!

Centrum Serenada obchodzi w najbliższy weekend 2. urodziny! Zobaczcie, jakie atrakcje przygotowała na świętowanie :)

W drugie urodziny to my rozdajemy prezenty! – specjalna akcja promocyjna Serenady 

Przed nami dwa wyjątkowe dni pełne emocji – 26 i 27 października świętujemy drugie urodziny Centrum Serenada! Oprócz licznych atrakcji, porywającej muzyki i animacji dla dzieci, na klientów czeka specjalna akcja promocyjna, w której do rozdania jest aż 4000 praktycznych prezentów. 

Dziękując swoim klientom za dwa lata obecności, podczas urodzinowego weekendu w Serenadzie, to właśnie odwiedzający otrzymają prezenty za zakupy. Będą to sprzęty takie jak żelazka, czajniki, suszarki, tostery, blendery czy pudełka śniadaniowe oraz inne przydatne przedmioty – plecaki, skarpetki z limitowanej edycji czy słuchawki. To specjalna urodzinowa akcja promocyjna, skoncentrowana wokół sprytnych zakupów – wydając, zyskujesz. Szeroka możliwość wyboru przedmiotów znanych firm o wysokiej jakości to korzyść dla wszystkich tych, którzy tego dnia zdecydują się zrobić zakupy w Serenadzie za minimum 300 lub 500 zł. Po okazaniu najwyżej dwóch paragonów, będą mogli odebrać specjalny prezent.

Za każde wydane 300 zł klienci będą mogli wybrać przedmiot spośród zestawu pudełek Sistema, blendera marki Sencor, skarpetek limitowanej edycji Serenada & Mozz czy słuchawek bluetooth. Natomiast, za sumę paragonów o minimalnej wartości 500 zł będzie można otrzymać żelazko firmy Tefal, plecak 4F, garnek Ambition, czajnik Sencor, suszarkę Rowenta lub toster Sencor. Łącznie aż 4000 urodzinowych prezentów czeka na swoich nowych właścicieli. Warto się spieszyć, aby mieć możliwość wyboru  – ich ilość jest ograniczona. 

Odbiór prezentów będzie możliwy wyłącznie w dniu zakupu w punkcie odbioru na Placu Spotkań (poziom +1). Warunkiem jest przedstawienie najwyżej dwóch paragonów na łączną kwotę minimum 300 lub 500 zł – w zależności od wybranego przedmiotu. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły i regulamin są dostępne na www.centrumserenada.pl oraz w punkcie informacyjnym Centrum Serenada.

Franz von Suppé – REQUIEM // Koncerty Mistrzejowickie

Już 23 października 2019 r. o godz. 19.00
w Kościele pw. św. M. M. Kolbego, na os. Tysiąclecia 86

odbędzie się kolejny koncert z cyklu Koncertów Mistrzejowickich, na który serdecznie zapraszamy!

Szczegóły:

Wstęp wolny.

Wykonawcy:
Madrigalchor Brakel /Niemcy/
Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”
Chór Vox Populi
Krakowska Orkiestra Kameralna
Katarzyna Guran – sopran
Joanna Święszek – mezzosopran
Bartłomiej Chorąży – tenor
Maciej Drużkowski – bas

Hans Martin Fröhling – dyrygent

Marta Stós, Rafał Marchewczyk – przygotowanie chórów

Koncerty Mistrzejowickie – projekt realizowany przez Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, dzięki życzliwości mistrzejowickich parafii i pomocy Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice. Koncerty odbywają się raz w miesiącu (niedziela), nieprzerwanie od 2012 roku. Ich celem jest upowszechnianie wśród lokalnej, nowohuckiej publiczności muzyki poważnej i sakralnej, a także poezji w wykonaniu znanych krakowskich aktorów. Koncerty są wzbogaceniem oferty kulturalnej, a wstęp wolny umożliwia zainteresowanym bezpłatny udział w ciekawych i wartościowych wydarzeniach artystycznych.
Koncerty Mistrzejowickie odbywają się pod honorowym patronatem Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Szczegółowe informacje:
Klub Kuźnia
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
tel. 12 648 08 86, klub[at]kuznia.edu.pl
www.kuznia.edu.pl
www.facebook.com/KlubKuzniaOKN

Konkurs plastyczny na znak graficzny (logo) Dzielnicy XV Mistrzejowice

I Organizatorzy

1. Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice, ul. Miśnieńska 58, 31-612 Kraków
2. Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – filia w Nowej Hucie, os. Kościuszkowskie 2a, 31-858 Kraków

II Adresaci konkursu, nagrody

1. Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do uczniów powyżej 13. roku życia, osób dorosłych, twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych.
2. Organizatorzy przewidują jedną główną nagrodę (tablet) oraz dwa wyróżnienia (smartwatche).

III Cele konkursu

Celem konkursu jest wybranie znaku graficznego, który będzie stanowił podstawę do stworzenia logo Dzielnicy XV Mistrzejowice. Znak stanie się elementem oficjalnej identyfikacji wizualnej Dzielnicy i będzie przeznaczony do celów promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych, identyfikacyjnych, itp. Wykorzystywany będzie m.in. na plakatach, zaproszeniach, w gazetce dzielnicowej, na stronie internetowej Dzielnicy XV Mistrzejowice.

IV Przedmiot konkursu

1. Konkurs polega na zaprojektowaniu znaku graficznego, który będzie stanowił podstawę do stworzenia logo Dzielnicy XV Mistrzejowice.
2. Praca powinna spełniać następujące kryteria:

a. być pracą wykonaną samodzielnie, która nie narusza praw autorskich innych osób, dotąd nie publikowaną
b. nawiązywać do elementów charakterystycznych dla Mistrzejowic
c. powinien być czytelny i łatwy do zapamiętania
d. wzbudzać pozytywne emocje
e. nadawać się do różnorodnego wykorzystania – na materiałach biurowych, promocyjnych i informacyjnych (tradycyjnych i elektronicznych).

V Etapy konkursu i warunki uczestnictwa

1. Konkurs składa się z jednego etapu.
2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs tylko jedną pracę.
3. Praca plastyczna może być wykonana w technice dowolnej, w formacie A4.
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć:
pracę konkursową do dnia 25 października 2019 r. do godz. 15:00 do Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14 w Krakowie lub Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – Filii w Nowej Hucie, os. Kościuszkowskie 2a.
5. Prace należy składać w kopercie opatrzonej hasłem “Konkurs na znak graficzny Mistrzejowic” wraz z załącznikiem:

a. kartą zgłoszenia z wymaganymi zgodami – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
b. praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy.

6. W przypadku laureata – warunkiem przekazania nagrody będzie zawarcie umowy, na podstawie której nastąpi nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanego znaku na Radę i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie na polach eksploatacji opisanych szczegółowo w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późn. zm.), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz prawa własności egzemplarzy prac złożonych w ramach Konkursu.

VI Ocena prac

1. Prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
2. Komisja konkursowa będzie oceniać prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a. oryginalność znaku graficznego i łatwość zapamiętywania
b. nawiązanie do Dzielnicy, oddanie jej charakteru i specyfiki
c. czytelność projektu i estetykę wykonania pracy.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 17:00 w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
4. Finaliści konkursu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu odrębnym powiadomieniem telefonicznie lub e-mailowo.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII Postanowienia końcowe

1. Nagrodzone i wyróżnione prace nie podlegają zwrotowi.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Uczestnik Konkursu lub jego opiekun prawny wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej oraz jej publikację w materiałach promocyjnych Organizatorów oraz w dokumentacji konkursowej na wszystkich polach eksploatacji (m.in. w materiałach drukowanych, Internecie, broszurach, plakatach oraz innych kanałach promocji Konkursu i Organizatorów).
4. Uczestnicy Konkursu lub ich opiekunowie prawni ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych prac.
5. Wyłoniona drogą niniejszego Konkursu zwycięska praca staje się własnością Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie, który może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji zwycięskiego projektu w celu stworzenia logo Dzielnicy XV Mistrzejowice.
7. Dodatkowych informacji udziela: pani Magdalena Lis, Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14, tel. 12 648 08 86, e-mail: m.lis@kuznia.edu.pl
8. Informacja o konkursie wraz z regulaminem opublikowana będzie na stronach internetowych Organizatorów, a także rozsyłana do szkół, instytucji kultury i bibliotek w Krakowie.

Do pobrania:

Karta widza dla nowohucian za darmo!

Z okazji 15-lecia działalności Teatr Łaźnia Nowa przygotował dla swoich widzów prezent – Kartę Widza :)

Teatr Łaźnia Nowa:

Dziękujemy Wam, że trwacie przy Łaźni przez te wszystkie lata. Z KARTĄ WIDZA będziecie mogli odwiedzać nas jeszcze częściej.

KARTA WIDZA to karta lojalnościowa, którą można nabyć w kasie teatru za cenę 30 zł. Jest to numerowana karta z imieniem i nazwiskiem właściciela – osoby zakupujące kartę wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Teatr Łaźnia Nowa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Karta upoważnia do zakupu każdorazowo dwóch biletów w cenie ulgowej na dowolnie wybrany spektakl repertuarowy Teatru Łaźnia Nowa i ważna jest przez rok od momentu zakupu. Teatr Łaźnia Nowa zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania ulg dla posiadaczy karty na spektakle nie będące spektaklami repertuarowymi (czyli uroczyste premiery, festiwale, pokazy specjalne, transmisje oper i baletów, spektakle z muzyką na żywo, koncerty itp.).

W roku jubileuszowym z okazji 70-lecia Nowej Huty i 15-lecia idei Teatru Łaźnia Nowa w Nowej Hucie, tj. do 31 grudnia 2019 r. mieszkańcom Nowej Huty karta wydawana jest za darmo.

Kupujący przy zakupie KARTY WIDZA okazują dokument tożsamości. Mieszkańcy Nowej Huty dodatkowo powinni okazać także dokument z adresem zameldowania na terenie Nowej Huty lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Nowej Huty wydany przez państwową instytucję, przesiębiorstwo zaopatrzenia publicznego, urząd skarbowy lub umowę najmu lokalu mieszkalnego.

Przeczytaj na stronie Łaźni Nowej

Zagłosuj, by zmienić Mistrzejowice i Kraków – Budżet Obywatelski 2019

Już od 28 września do 7 października, po raz szósty, będziemy mogli głosować na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego naszego miasta i dzielnicy. W tym roku mamy rekordowo dużo projektów. W sumie poddanych głosowaniu zostanie aż 557 projektów (dzielnicowych i miejskich). 

Budżet obywatelski to możliwość decydowania, na co możemy przeznaczyć część miejskiego budżetu, przez co sami bezpośrednio wpływamy na to, jak wygląda i funkcjonuje miasto i dzielnica. W tym roku do rozdysponowania jest aż 30 mln zł – 10 mln na zadania ogólnomiejskie i 20 mln zł na zadania dzielnicowe. Nasza dzielnica ma do rozdysponowania 1 098 300 zł. 

Złożonych zostało rekordowo aż 949 projektów – 224 ogólnomiejskie i 725 dzielnicowych. Po weryfikacji formalno-prawnej i procedurze odwoławczej, ostatecznie pod głosowanie przyjętych zostało 557 projektów. W Mistrzejowicach, na 36 zgłoszonych projektów, przyjętych i dopuszczonych pod głosowanie zostało 21. Głosowanie trwać będzie przez 10 dni – od 28 września do 7 października

Pełna lista wszystkich projektów dopuszczonych do głosowania znajduje się m.in. na stronie budżet.krakow.pl, w zakładce Projekty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

250772_0

OTWÓRZ PDF W NOWYM OKNIE

Głosowanie odbywać się będzie w Internecie – za pośrednictwem wyżej wymienionej platformy oraz w zorganizowanych na terenie miasta punktach – na papierowych kartach do głosowania. Każdy mieszkaniec miasta będzie mógł zagłosować tylko raz – wskazując po 3 projekty ogólnomiejskie i 3 dzielnicowe. Zadania oceniane będą w skali od 1 do 3 punktów. Przedsięwzięcia, które zdobędą łącznie najwięcej punktów znajdą się na liście rankingowej. Do realizacji zostaną wybrane te, które uzyskają najwyższą punktację, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

W tym roku nastąpiła bardzo ważna zmiana w regulaminie – nie ma już ograniczenia obowiązującego w poprzednich latach, które uniemożliwiało głosowanie osobom poniżej 16 roku życia. Głosować może każdy mieszkaniec Krakowa.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 23 października.

Jeśli chcesz zmienić swoje osiedle, Mistrzejowice, Kraków – zagłosuj! 


PUNKTY GŁOSOWAŃ W DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE

Źródło: Janusz Pasik, Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice