prezentacja projektu

Prezentacja projektu Planu Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta

Serdecznie zapraszamy na prezentację projektu Planu Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta przez zespół autorów z Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki pod przewodnictwem prof. dr. hab. Zbigniewa Myczkowskiego, która odbędzie się  24 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w  Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 5). Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Krakowa, a parterem Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych analiz zasobu krajobrazowego

Reduta Park Kultur Regionu - prezentacja projektu i otwarta debata

Park Reduta to projekt z wielu przyczyn pionierski: wreszcie blisko osiem hektarów zieleni stworzonych od podstaw na terenach miasta; to pierwszy park miejski projektowany od początku do końca z udziałem mieszkańców; to wreszcie pierwsze miejsce, w którym funkcjom rekreacyjnym towarzyszyć będą elementy związane z permakulturą i ogrodami społecznymi. Po warsztatach i konsultacjach społecznych nadszedł czas na prezentację finałowej koncepcji – krakowianie będą mogli zapoznać się z nią w piątek, 2