smog

Jak smog wpływa na nasze zdrowie?

Czym jest smog oraz jaki wpływ może on mieć na nasze zdrowie? Szacuje się, że rocznie umiera u nas przedwcześnie na skutek oddychania bardzo złym powietrzem ponad 48 tysięcy osób. Smog (z ang. smoke – dym, fog – mgła) to mgła, która zawiera zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Powstaje na skutek przedostania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych. Jest toksyczny i nienaturalny oraz ma bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie i funkcjonowanie człowieka.

ArcelorMittal Poland i Urząd Miasta Krakowa razem na rzecz czystszego powietrza

Współpraca na rzecz czystszego powietrza w Krakowie – to główny cel listu intencyjnego, który został podpisany pomiędzy ArcelorMittal Poland i Urzędem Miasta Krakowa. W pierwszej kolejności właściciel krakowskiej huty wypłaci bonusy finansowe pierwszemu tysiącowi mieszkańców Krakowa, którzy po 1 stycznia 2018 roku dokonają wymiany opalanych węglem lub drewnem starych pieców na niskoemisyjne źródło ciepła. Z zezłomowanych starych palenisk, po przetopieniu, powstaną stojaki rowerowe, które trafią do krakowskich szkół lub pojawią

III stopień alarmu smogowego

Informacja ze strony krakow.pl: Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (300 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. W związku z tym wprowadzono trzeci, najwyższy stopień alarmowy. Obowiązuje on do 3 lutego br., do godz. 12:00. Zalecenia dotyczące ochrony zdrowia: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia,

Darmowa komunikacja miejska w dniu 12.01.2017 (czwartek)

Ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Co istotne, dokument nie musi być wystawiony imiennie na osobę, która się nim legitymuje w trakcie kontroli biletów. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje

Nowa aplikacja "Powietrze Kraków", czyli o smogu w Krakowie

Powstała nowa aplikacja “Powietrze Kraków“, która pokazuje aktualny stan powietrza (średnią dla miasta) z możliwością wyboru konkretnej stacji pomiarowej. Statystyki są ilustrowane przejrzystymi ikonkami. Dodatkowo w aplikacji znajduję się baza wiedzy na temat zanieczyszczeń oraz podjętych działań w walce ze smogiem. Ciekawą opcją jest możliwość wysłania raportu. Jeśli zauważymy gdzieś dym, palone śmieci, to możemy przez aplikację wysłać zdjęcie z lokalizacją paleniska. W aplikacji jest również informacja o tym, kiedy

Darmowa komunikacja miejska w dniu 10.01.2017 (wtorek)

Ze względu na przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 (średnia ze wszystkich stacji pomiarowych) CZK Miasta Krakowa zainicjowało, zgodnie z Uchwałą NR LV/1127/16  Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r., wprowadzenie darmowej komunikacji w dniu 10 stycznia 2017 r. od godz. 00:00 do godz. 24.00 dla pasażerów z ważnym dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje