smog

Jutro jest możliwe znaczne przekroczenie normy dobowej pyłu PM10

IMGW podaje, że w dniu jutrzejszym (22 grudnia), istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczeń dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50 µg/m3) na znacznym obszarze miasta. W przypadku potwierdzenia wystąpienia przekroczenia poziomu średnich stężeń pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3, CZK w Krakowie poinformuje o tym fakcie jutro w godzinach porannych (około 8.00-9.00). Informacja będzie dostępna na stronie: monitoring.krakow.pios.gov.pl Zasady postępowania związane z zagrożeniami będącymi następstwem przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza dostępne są

Darmowa komunikacja - 25 listopad, piątek

Ze względu na przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 (średnia ze wszystkich stacji pomiarowych) CZK Miasta Krakowa zainicjowało, zgodnie z Uchwałą NR LV/1127/16  Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r., wprowadzenie darmowej komunikacji w dniu 25 listopada 2016 r. od godz.00:00 do godz. 24.00 dla pasażerów z ważnym dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje

Jutro jest możliwe znaczne przekroczenie normy dobowej pyłu PM10

    IMGW podaje, że w dniu jutrzejszym (8 listopada), istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczeń dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50 µg/m3) na znacznym obszarze miasta. W przypadku potwierdzenia wystąpienia przekroczenia poziomu średnich stężeń pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3, CZK w Krakowie poinformuje o tym fakcie jutro w godzinach porannych (około 8.00-9.00). Informacja będzie dostępna na stronie: monitoring.krakow.pios.gov.pl Zasady postępowania związane z zagrożeniami będącymi następstwem przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza

Darmowa komunikacja miejska dla kierowców w niedziele

Ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, 24 stycznia w niedzielę zostanie wprowadzona darmowa komunikacja.   Darmowa komunikacja zostanie wprowadzona w dniu 24 stycznia , w godzinach 00.00-24.00 Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, bez względu na miejsce jego wydania. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także

Darmowa komunikacja miejska podczas smogu dla kierowców

Radni Miasta Krakowa przegłosowali dzisiaj uchwałę – będzie darmowa komunikacja miejska, gdy na trzech stacjach monitorujących powietrze uśredniona norma dla pyłu PM10 przekroczy 150 µg/m3 lub gdy na jednej ze stacji stężenie pyłu PM10 przekroczy 200 µg/m3. Pod uwagę będą brane wyniki z ostatniej doby odczytywane między 16 a 17. Możliwość korzystania z darmowej komunikacji będzie obowiązywać przez całą następną dobę, licząc od północy, bez względu na to, czy prognozowane stężenie pyłów będzie