Ogólne informacje

Dzielnica XV – Mistrzejowice

Dzielnicę XV tworzą tereny dawnych wsi położonych nad Dłubnią: Mistrzejowic (przyłączonych w 1951 r.), części Batowic (przyłączonych w 1973 r.) i Dziekanowic (przyłączonych w 1986 r.). Od połowy lat siedemdziesiątych na terenie dzielnicy zaczęły powstawać nowe osiedla mieszkaniowe: Osiedle Bohaterów Września i Osiedle Piastów a następnie Złotego Wieku i Tysiąclecia. Pierwotnie osiedla te miały nosić nazwy kolejnych czterech pór roku. Projektantem całego założenia urbanistycznego jest Witold Cęckiewicz.

Powierzchnia: 553,5 ha Liczba mieszkańców: 56 tys.

Granice:
od północy graniczy z gminą Zielonki,
od wschodu z Dzielnicą XVII,
od zachodu z Dzielnicą III,
od południa z Dzielnicą XIV i z Dzielnicą XVI.

W jej skład wchodzą takie jednostki urbanistyczne jak:

 • Batowice
 • Dziekanowice
 • Mistrzejowice
 • Osiedle Bohaterów Września
 • Osiedle Kombatantów
 • Osiedle Mistrzejowice Nowe
 • Osiedle Oświecenia
 • Osiedle Piastów
 • Osiedle Srebrnych Orłów
 • Osiedle Tysiąclecia
 • Osiedle Złotego Wieku

Dzielnica XV Mistrzejowice – dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków. Do 1990 r. wchodziła w skład dzielnicy Nowa Huta.

Tekst pochodzi ze strony: www.dzielnica15.krakow.pl