Klub Mirage

image001

Mirage –rodzinne klimaty

Klub Mirage  razem z pozostałymi 11 klubami Ośrodka Kultury Kraków –Nowa Huta świętuje w tym roku 25 – lecie istnienia . Z radością i satysfakcją dzielimy się z mieszkańcami Mistrzejowic historią powstania klubu, naszym dniem powszednim wypełnionym po brzegi pracą z maluszkami, nieco większymi aż po mocno dojrzałych uczestników zajęć stałych, licznymi uroczystościami, przybliżymy sylwetki osób, które w szczególny sposób wpłynęły na postrzeganie klubu, pochwalimy osiągnięciami i głośno pomarzymy o naszej przyszłości, która w naszym odczuciu – niesie dużą porcję nowej, dobrej energii dla krakowskiej kultury i ludzi zatroskanych o przyszłość w szczególności przyszłość najmłodszego pokolenia. Trudno sobie wyobrazić sytuację jak wyglądałoby życie kilku pokoleń gdyby Mirage nie było. Klub Mirage usytuowany na osiedlu Bohaterów Września jest najmłodszą instytucją kultury w Dzielnicy XV, choć ma już przeszło 25 lat. Pod koniec lat 70-tych ubiegłego wieku zaczęto budowę bloków w osiedlach: Bohaterów Września i Piastów. Wówczas to powstał pawilon handlowo-usługowy o numerze 26, należący do dużej Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik, w którym początkowo na pierwszym piętrze mieściła się szwalnia. W wyniku podziału Hutnika 15 października 1991 r. powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ. W tym samym czasie uległ likwidacji Klub Kultury Wrzos mieszczący się na osiedlu Bohaterów Września 39. W dniu 6 września 1992 r. Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta – Bartłomiej Juszczyk oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ – Maksymilian Ciżba podpisali porozumienie o współpracy i powołaniu do istnienia Klubu Mirage. Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła uchwałę o przekazaniu pomieszczeń po szwalni na działalność kulturalno-oświatową Klubu oraz zobowiązała Prezesa do wyremontowania pomieszczeń i regularnego dofinansowywania działalności Klubu na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu na cele społeczno-wychowawcze. Pomysłodawcą powstania Klubu Mirage jest wieloletnia przewodnicząca Rady Nadzorczej, oddana działaczka na rzecz lokalnej społeczności, inicjatorka wielu różnorakich działań środowiskowych – nieoceniona Urszula Kasperczyk. Ona to do chwili obecnej żywo interesuje się Klubem i wspiera jego działalność. Jako pierwsi w nowopowstałym Klubie zagościli seniorzy. Czwartkowe spotkania osób starszych pomimo burz  przetrwały do dziś i nieustająco cieszą się ogromnym powodzeniem w formie Klubu Seniora. Choć kilka osób z tego grona, aktywnie działających na początku lat 90-tych, już nie żyje, jednak seniorzy to zżyta ze sobą grupa ponad 80 osób, która chętnie się wspólnie bawi i spotyka dzieląc doświadczeniami, wspomnieniami minionych lat oraz radościami i troskami chwili obecnej. W ciągu dwudziestu pięciu lat seniorzy przeżywali niezliczoną ilość niezapomnianych chwil podczas ubierania choinki klubowej, na przyjęciach bożonarodzeniowych, podczas dzielenia się jajkiem wielkanocnym, na Dniach Seniora, Dniach Inwalidy, w czasie wycieczek za miasto, spotkaniach przy ognisku, uczestnicząc w imprezach okolicznościowych, zabawach tanecznych, spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin, czy chociażby spotkaniach przy herbatce w dobrym towarzystwie osób życzliwych i chętnych nieść pomoc a przede wszystkim dobre słowo. Tego się nie zapomni, ani nie zatrze czas, chciałoby się kochani, przeżyć to jeszcze raz – to słowa piosenki, którą seniorzy często śpiewają kończąc spotkanie i rozstając się na cały tydzień. Śpiewom takim akompaniował nieżyjący niestety Augustyn Mirga, który przez kilka lat kierował zespołem Lajkonik. Zespół koncertował na wielu imprezach klubowych oraz w innych placówkach i instytucjach, zawsze wnosząc radość i dobrą energię, jaką daje muzyka powszechnie znana i lubiana. Pierwszym kierownikiem Lajkonika była emerytowana aktorka Anna Ramza-Kozioł, która oprócz muzyki, wniosła do zespołu miłość do poezji. Niezwykły nastrój spotkań czwartkowych tworzyła nieżyjąca już solistka Teatru im. J. Słowackiego, Wanda Doros-Dusza, która uświetniała swoimi występami wiele uroczystości klubowych. Pierwszym kierownikiem nowopowstałego Klubu był Janusz Rojek, pełen młodzieńczej energii i entuzjazmu. Wiele form, które wprowadzał, jako alternatywy dla siedzenia pod blokiem przetrwało przez wiele lat. To on zainicjował Festiwal Piosenki Dziecięcej Nutka, Mini Listę Przebojów, Turniej Tańca dyskotekowego Takt, które przez wiele lat przyciągały dzieci i młodzież z Nowej Huty i okolic. Jako jeden z nielicznych wtedy w Nowej Hucie podjął razem z Jurkiem Owsiakiem, kiedy zaczynała grać Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trud zbierania funduszy na pomoc dla chorych dzieci oraz organizował akcje Sprzątania Świata. Przez wiele lat w Klubie grały liczne rockowe zespoły młodzieżowe. Działał również zespół dance’owy Mirage. Jego wokalista Robert Nowak został w trakcie wizyty Zbigniewa Wodeckiego w klubie zaproszony do udziału w programie TVN Droga do gwiazd, w którym wystąpił z niemałym sukcesem. Niestety, zmarł w styczniu 2015 r. w trakcie trasy koncertowej w Emiratach Arabskich. Dla młodych ludzi kochających ostre brzmienie, organizowane były Festiwale Piosenki Rockowej Happy Rock, aby mogli prezentować swoje umiejętności przed większą publicznością. Dla młodzieży, która od muzyki wolała słowo pisane, a właściwie recytowane, organizowane były konkursy recytatorskie O Wawrzyn Jana z Czarnolasu. Historia Klubu ma również swój wątek teatralny. Przez kilka lat działała tutaj grupa teatralna, którą kierował w ramach wolontariatu aktor Teatru, KTO, pedagog Stanisław Wołownik. Młodzież licealna, z którą pracował, chętnie uczestniczyła w próbach i spektaklach, prezentowanych w najróżniejszych miejscach Krakowa. Przez kilkanaście lat z Klubem związany był mieszkaniec osiedla Bohaterów Września znany nie tylko w Krakowie, ale w Europie z powodu licznych wystaw i konkursów malarskich, ceniony w świecie artystycznym, zmarły latem 2015r. Kazimierz Machowina. Nieoceniona pomoc przy organizacji licznych konkursów plastycznych oraz obserwacja jego pracy z dziećmi oraz studentami rysunku Nowohuckiej Akademii Seniora pomogły również pracownikom Klubu, niezwiązanym z malarstwem, kształtować spojrzenie na świat przez pryzmat sztuki i dokonań twórczych. To dzięki namowom Kazimierza klub regularnie organizuje wystawy malarstwa i fotografii promując tą formę sztuki jaką niezwykle wartościową. W czerwcu tego roku odbył się niezwykły jubileuszowy wernisaż wystawy prac malarskich „25 artystów na 25-lecia OK” . Od kilku lat klub współpracuje z niezwykle aktywną Szkołą, 144 z którą wspólnie uczy tańczyć i sztuk walk wschodnich setki dzieci. Dzięki współpracy z Leszkiem Tytko Prezesem Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej udało się zorganizować szereg imprez klubowych i plenerowych o charakterze sportowo- rekreacyjnym, które przyciągają rzesze dzieci i młodzieży skupionych na osiedlowych skwerach i ławeczkach, które dzięki udziałowi w licznych konkursach i zawodach maja szanse rozładować złe emocje a przy okazji pochwalić się swoimi umiejętnościami fizycznymi. Działalność Klubu, pomimo ograniczonej powierzchni użytkowej, z roku na rok przybiera coraz szerszy wymiar. Liczne zajęcia dla przedszkolaków organizowane w ramach Klubu Malucha, Pluszakowa, Muzyki dla smyka, Akademii Ruchu, zajęcia taneczne, plastyczne, baletowe, sztuk walk wschodnich, zajęcia językowe, zumba, joga mają na celu rozbudzenie zainteresowań dzieci, aby mogły realizować swoje pasje oraz uzdolnienia od najwcześniejszych lat. To ta grupa wiekowa wyznacza główny nurt działalności Klubu i z nią Klub wiąże największe nadzieje na przyszłość – zarówno na płaszczyźnie artystycznej, jak i społecznej. W myśl zasady, że nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie – są tylko takie, którym nigdy nie dano możliwości kontaktu ze sztuką, Klub stara się poprzez różnorodne działania zapoznawać dzieci z wieloma formami sztuki słowa, dźwięku i obrazu. Zajęcia biblioteczne, wieczory poezji, okolicznościowe programy słowno-muzyczne, nauka gry na instrumentach, zajęcia rytmiczne, taneczne, plastyczno-manualne, wystawy rękodzieła, to tylko wybrane formy umożliwiające edukację artystyczną. Wspólne zajęcia dla maluchów razem z opiekunami są tą formą działalności, w którą klub angażuje najwięcej serca i energii, ponieważ widzi sens i przyszłość w budowaniu więzi i dobrych relacji od najwcześniejszych lat. Każdego roku podczas ferii zimowych i wakacji letnich organizowane są różnorodne zajęcia dla dzieci – artystyczne, ale również ciekawe wycieczki i klub nie tylko poszerza swoją ofertę, ale również wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej i prowadzi zajęcia w przedłużonych godzinach pracy rodziców.  Coraz częściej uczestnikami zajęć są obcokrajowcy- Wietnamczycy, Włosi, Chińczycy, Amerykanie, niemówiący w języku polskim, nie stanowi to problemu, ponieważ instruktorzy znakomicie radzą sobie w nawiązywaniu kontaktu w języku angielskim. Pracownicy Klubu często spotykają się z życzliwością i wdzięcznością osób, które same, lub których dzieci, uczestniczą w zajęciach stałych i imprezach. To mobilizuje do dalszej, lepszej pracy w miejscu, które nie tylko jest miejscem pracy, ale staje się drugim domem. Wrzesień 2015r. był początkiem nowego okresu dla klubu, który skoncentrował się na działaniach dla dzieci razem z opiekunami i stworzył różnorodną ofertę, aby sprostać oczekiwaniom lokalnej społeczności w atmosferze ciepła i bliskości i rodzinnym klimacie. Hasło przewodnie „Mirage -rodzinne klimaty” szczególnej mocy i charakteru nabiera w roku jubileuszowym.  Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w zajęciach w rodzinnym Mirage.  Chcemy tworzyć przyjazną przestrzeń dla najmłodszych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych i seniorów zapewniając spotkania w kameralnych grupach, przytulnych pomieszczeniach i serdecznej atmosferze. Posiadamy bogatą ofertę, sprawdzony i rzetelny zespól pracowników, który zadba o każdego, kto przekroczy próg i chęć by być blisko Państwa potrzeb, problemów i oczekiwań.  Rok 2016 to jubileusz 25 –lecia Ośrodka Kultury, ale i w 2017 będziemy pracować tak abyście Państwo czuli rodzinną atmosferę miejsca, w którym edukacja przeplata się ze sztuką, dbałością o edukację i zdrowie. Bądźcie z nami w tym świątecznym dla nas wszystkich okresie. Chcemy z Państwa udziałem tworzyć miejsce przyjazne rodzinom.

Zapraszają

Kierownik klubu  Małgorzata Wojtasik oraz pracownicy Klubu Mirage