Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację linii tramwajowej do Mistrzejowic złożony

Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla linii tramwajowej do Mistrzejowic złożony. Jego pozytywne rozpatrzenie otworzy drogę do rozpoczęcia budowy jednej z kluczowych inwestycji dla północy Krakowa.

Tramwaj do Mistrzejowic

Etap projektowania KST IV (Meissnera – Mistrzejowice) wkracza w kluczową fazę. – Ostatnie miesiące wniosły do projektu bardzo istotne zmiany z punktu widzenia mieszkańców Krakowa. Uwzględniono infrastrukturę dla planowanego premetra i tramwaju w ul. Strzelców. To konkretna oszczędność czasu i pieniędzy przy realizacji przyszłych przedsięwzięć – przekonuje Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

Choć wydłużenie tunelu i uwzględnienie na jego krańcach podziemnych komór rozjazdowych wpłynęło na harmonogram prac projektowych, wniosek o wydanie ZRID został złożony już na początku stycznia. Z uwagi na to, że linia tramwajowa realizowana jest w formule PPP, za skompletowanie dokumentów niezbędnych do wejścia projektu w fazę realizacji oraz zapewnienie finansowania odpowiada partner prywatny – konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak.

Budowa tramwaju do Mistrzejowic ruszy w 2022 roku

– Zgromadzona dokumentacja to efekt zaangażowania kilkudziesięcioosobowego zespołu projektowego, wielu analiz i uzgodnień m.in. z właścicielami sieci na terenie przyszłego placu budowy, jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo użytkowników ruchu czy gospodarkę wodną – wymienia Paweł Motyka, zastępca dyrektora kontraktu z ramienia firmy Gülermak. – Liczymy, że przy wspólnym zaangażowaniu podmiotu publicznego i partnera prywatnego na etapie postępowania o wydanie decyzji ZRID już niedługo uda się wejść na budowę.

W oczekiwaniu na rozpatrzenie złożonego wniosku, partner prywatny będzie kontynuował prace nad dokumentacją projektową, w tym m.in.: szczegółowym fazowaniem robót, stałą i tymczasową organizacją ruchu w rejonie inwestycji i projektem technicznym.

Informacja prasowa pochodzi ze strony www.tramwajdomistrzejowic.pl

 

Dokładne plany przebiegu linii tramwajowej

ul. Jancarza i pętla Mistrzejowice

ulice Bohomolca i Jancarza

https://www.tramwajdomistrzejowic.pl/wp-content/uploads/2022/01/bohomolca_jancarza-scaled.jpg

ulice Dobrego Pasterza, Krzesławicka i Bohomolca

rondo Barei wraz z ul. Dobrego Pasterza

ronda Polsadu i Barei oraz ul. Lublańska

rondo Młyńskie

ul. Meissnera i rondo Młyńskie

skrzyżowanie Lema – Meissnera wraz z ul. Meissnera

Nowe ceny biletów komunikacji miejskiej

Od 1 lutego wejdą w życie zmiany w cenniku biletów komunikacji miejskiej. Nowe stawki obejmą zarówno bilety jednorazowe, jak i miesięczne. Zobaczcie, jak ceny się zmienią w stosunku do aktualnych.

Zgodnie z przegłosowanymi przez miejskich radnych zmianami ceny biletów wyniosą:

  • 20-minutowy – 4 zł
  • 60-minutowy (jednoprzejazdowy) – 6 zł
  • 90-minutowy – 8 zł
  • miesięczny na jedną linię – 54 zł (z Kartą Krakowską), 80 zł (bez Karty Krakowskiej)
  • miesięczny sieciowy na I strefę – 80 zł (z Kartą Krakowską), 148 zł (bez Karty Krakowskiej)
  • półroczny na I strefę – 420 zł (z Kartą Krakowską), bez Karty Krakowskiej bilet półroczny nie obowiązuje.

 

KMK

Źródło: www.krakow.pl

Linia 14 zmieni stałą trasę

 

Zarząd Transportu Publicznego informuje, że od soboty, 25 stycznia 2020 roku linia 14 pojedzie po skróconej trasie.

Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.01.2020 r. (sobota) linia 14 będzie kursować po nowej stałej (skróconej) trasie:

Mistrzejowice – … – Bronowicka – Bronowice.

Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

Bilety okresowe wykupione na linię 14, o okresie obowiązywania rozpoczętym najpóźniej w dniu 24.01.2020 r., zachowują ważność (do końca ich okresu ważności) na dotychczasowej trasie (do Bronowic Małych).

Bilety okresowe wykupione na linię 14, o okresie obowiązywania rozpoczętym w dniu 25.01.2020 r. lub później zachowują ważność tylko na nowej, skróconej trasie (do Bronowic).

Źródło: mobilnykrakow.pl/pasazer/

Kiedy powstanie Krakowski Szybki Tramwaj do Mistrzejowic?

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował, że zakończył dialog konkurencyjny dotyczący Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku Mistrzejowice – ul. Meissnera z trzema firmami: Mota-Engil Central Europe PPP Road Sp. z o.o., VARDUN Sp. z o.o. i konsorcjum firm: PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A.S. (partner). Zostały na nim poruszone kwestie ryzyka, technologii, finansów i zasad, jakie będą obowiązywały partnerów w trakcie 20-letniej eksploatacji wybudowanego torowiska.

W najbliższych kilkunastu dniach ma powstać ostateczna dokumentacja, która trafi do partnerów z prośbą o złożenie oferty. Czas przygotowania oferty to 90 dni, w dodatku możliwe są ewentualne odwołania, dlatego wstępnie przewidywana data zawarcia umowy to koniec najbliższego lata. Natomiast uzyskanie decyzji na realizacje inwestycji planowane jest w II kwartale 2022 roku, a zakończenie prac budowlanych i rozpoczęcie eksploatacji torowiska w I kwartale 2024 roku. Eksploatacja ma zakończyć się w I kwartale 2044 roku.

Projekt torowiska zakłada, że w okolicy ronda Polsadu zostanie wybudowany wielopoziomowy węzeł przesiadkowy, a tramwaje na odcinku będą mogły jeździć z częstotliwością co 1,5 minuty.

Informacje odnośnie projektu w BIP

Źrodło: zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/negocjacje-z-oferentami-zakonczone/

Remont na skrzyżowaniu al. Bora-Komorowskiego – Wiślicka – Andersa

Od 5 do 8 lipca prowadzone będą prace remontowe na skrzyżowaniu ulic Stella-Sawickiego, Bora-Komorowskiego i Wiślickiej. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 22.00 w piątek, a zakończenie w poniedziałek w godzinach porannych.

Fot. Magiczny Kraków

Etap 1, 2 zakłada zamknięcie ulicy Stella-Sawickiego z uwagi na prace na skrzyżowaniu z al. Bora-Komorowskiego. Objazdy od ulic: Nowohuckiej, Jana Pawła II, Andersa, Okulickiego, Wiślickiej, Dunikowskiego, Broniewskiego prowadzą:

  • do Bora-Komorowskiego ulicami: Andersa, Dąbrowskiej, Medweckiego, Jana Pawła II, Medweckiego, Dąbrowskiej, Andersa, do Bora-Komorowskiego,
  • do ulicy Stella–Sawickiego ulicami: Andersa, Dąbrowskiej, Medweckiego, do Stella-Sawickiego.

www.krakow.pl

Etap 3, 4 zakłada zwężenie al. Andersa w kierunku ul. Okulickiego (po jednym pasie, w zależności od etapu) oraz zablokowanie skrętu z ul. Okulickiego do al. Andersa.

Objazdy od ul. Okulickiego do al. Andersa: Okulickiego w prawo, w Bora-Komorowskiego, prosto do ronda Polsadu, zawrotka na rondzie Polsadu, dalej prosto do al. Andersa.

Etap 5 zakłada zwężenie al. Andersa przed skrętem do stacji benzynowej – utrudnienia polegają na zwężeniu jezdni al. Andersa (będzie możliwość skrętu na stację benzynową).