Powstanie ogród zmysłów z tarasem widokowym w Parku Tysiąclecia

Ogród zmysłów w Parku Tysiąclecia

W Parku Tysiąclecia powstanie ogród zmysłów razem z tarasem widokowym na Kraków. Takie zadanie do budżetu wpisał Radny Rady Miasta z Mistrzejowic, Michał Drewnicki. W przyszłym roku Zarząd Zieleni Miejskiej ma zakończyć opracowywanie dokumentacji projektowej. Ogród ma powstać w 2019 roku.

Ogród zmysłów (ogród sensoryczny) to ogród, który jest tak zaprojektowany, aby przede wszystkim oddziaływać na zmysły pozawzrokowe, czyli węch, słuch, zapach, dotyk.

Każdy ogród w pewnym sensie jest ogrodem sensorycznym, ponieważ odbieramy go wszystkimi zmysłami. Nie zawsze jednak zdajemy sobie z tego sprawę, ponieważ zazwyczaj percepcja wzrokowa jest tak intensywna, że na niej skupiamy całą naszą uwagę. Niemniej wrażenia odbierane słuchem, węchem, dotykiem i smakiem towarzyszą zawsze postrzeganiu wzrokowemu; niekiedy je wzbogacając, a niekiedy zakłócając harmonię obrazu.
Mianem ogrodu sensorycznego określa się kompozycję tak zaprojektowaną, aby bodźce pozawzrokowe były użyte celowo i to w większym natężeniu niż zwykle. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do użytkowników niewidomych, ale ta podstawowa funkcja nie wyklucza szerokiego użytkowania ogrodów sensorycznych przez wszystkich.
Ogrody sensoryczne zazwyczaj oferują wrażenie nie tylko dla oczu i uszu, ale także dla innych zmysłów. 
Dźwięk jako tworzywo w kompozycji ogrodu to prawdziwe wyzwanie dla projektantów. Oprócz naturalnych odgłosów pobudzanych siłą wody i wiatru, wydawanych przez ptaki i inne zwierzęta, można uwzględnić w projekcie specjalne ogrodowe instrumenty do uruchamiania przez użytkowników, szczególnie dzieci: dzwony, struny, fujarki, bębny itp. Dźwięki mogą wydawać nawierzchnie, mostki, fontanny itp. Park może być wyposażony w informację dźwiękową. Nie można też zapominać o muzyce granej czy odtwarzanej chętnie w scenerii ogrodowej. 
Źródło: krajobraz.kulturowy.us.edu.pl

Widok na Kraków

W Parku Tysiąclecia rozciąga się piękny widok na Kraków, który będziemy mogli podziwiać ze specjalnego tarasu.

Pomysłodawca, Michał Drewnicki, komentuje: “Zależy mi na przyjemnych i zielonych Mistrzejowicach, a to coś czego jeszcze nie było, wiec może być atrakcja.”

Z niecierpliwością będziemy czekać na dalsze informacje odnośnie tej inwestycji, która na pewno spodoba się wielu mieszkańcom (i nie tylko) :)

Dzień otwarty w XXI Liceum Ogólnokształcącym

Zapraszamy na Dzień Otwarty XXI Liceum Ogólnokształcące na os. Tysiąclecia 15, który odbędzie się 2 czerwca o godzinie 10.00 i 15.00.
Podczas dnia otwartego będzie okazja obejrzeć cały budynek, porozmawiać z uczniami i obejrzeć próbkę talentów.
Szczególnie zapraszamy kandydatów chcących uczyć się w XXI LO.

Wydarzenie na Facebooku.

Strona XXI Liceum Ogólnokształcącego

Informacje dla kandydatów

 

Wydarzenie jest w naszym kalendarzu:

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru “Mistrzejowice-Południe”

Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Mistrzejowice – Południe” dla osiedli Oświecenia, Tysiąclecia i Kombatantów.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa mapa:

mistrzejowice_południe_zalacznik do gazetyKliknij w mapę, aby otworzyć pełną rozdzielczość

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno – przestrzenną, uwzględniając relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo do zgłoszenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r. – własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przykładowy formularz wniosku do pobrania:

Źródło informacji: www.bip.krakow.pl

Więcej o planie “Mistrzejowice-Południe”

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedli Oświecenia, Tysiąclecia i Kombatantów

W najbliższą środę, na sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie się głosowanie, na którym Radni będą decydować o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli Oświecenia, Tysiąclecia i Kombatantów. Głosowanie odbędzie się dzięki uchwale, którą złożył mistrzejowicki Radny, Michał Drewnicki, aby m.in. uchronić te tereny przed dziką zabudową.

Prezydent Krakowa przedstawił projekt ustawy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania:

 

W analizowanym obszarze zidentyfikowano kilka podstawowych problemów:
– presja inwestycyjna skutkująca niepożądanym chaosem przestrzennym,
– brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych,
– mała przepustowość wewnętrznego układu drogowego.

Uchwała złożona przez Michała Drewnickiego okazała się zasadna i teraz rozpocznie się proces tworzenia planu :)

 

Zapraszamy na stronę Michała – www.drewnicki.pl

 

“Labirynt” zostaje zamknięty

IMG_4867 x1600 l“Labirynt” to sklep, którego chyba większość mieszkańców osiedla Tysiąclecia, Złotego Wieku czy Oświecenia dobrze zna. Od 30 lat mieści się w budynku na os. Tysiąclecia 42 i oferuje on głównie artykuły szkolne, biurowe oraz zabawki . Na samym początku istniał jako papierniczy sklep Arpisowski, a następnie jako samodzielny sklep “Labirynt”. W budynku był też prowadzony kiedyś sklep zoologiczny. W placówce szkolili się również uczniowie z Technikum Ekonomicznego z Nowej Huty. Sklep dobrze prosperował, ponieważ osiedla były młode, było dużo dzieci i klas podstawowych. Aktualnie w najbliższej okolicy więcej jest ludzi starszych, a rodzice kupują produkty w supermarketach. Niestety po takim długim czasie sklep z końcem czerwca zostaje zamknięty ze względu na wysokie koszty utrzymania i coraz mniejsze zainteresowanie klientów.

Cały nas zespół dobrze wspomina, gdy za czasów szkolnych często zaglądaliśmy do “Labiryntu”, przeglądaliśmy zabawki, kupowaliśmy artykuły piśmiennicze i oglądaliśmy zwierzątka w sklepie zoologicznym.