Regulamin konkursu: najładniej ozdobiony balkon

 1. Organizatorem konkursu jest portal Mistrzejowice24.pl
 2. Konkurs trwa od 24.12.2015r. do 24.01.2016r.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Partnerami konkursu są firmy: Maripossa Styl, Shazi, Telepizza os. Oświecenia 55a, The Beauty Lounge.
 5. Nagrody:
  I miejsce:
  Maripossa Styl – kupon rabatowy 60% na usługi powyżej 50 zł (rabat jednorazowy, do 31.05.2016r.)
  Shazi – kupon na usługę do 70 zł (rabat jednorazowy)
  Telepizza os. Oświecenia 55a  – 3 kupony rabatowe 55% i 1 kupon rabatowy 50% (rabaty jednorazowe)
  The Beauty Lounge – voucher na zabiegi o wartości 150 zł (do 31.01.2016r.)
  II miejsce:
  Maripossa Styl – kupon rabatowy 40% na usługi powyżej 50 zł (rabat jednorazowy, do 31.05.2016r.)
  Shazi – kupon rabatowy 40% na usługi powyżej 100 zł (rabat jednorazowy)
  Telepizza os. Oświecenia 55a  –  2 kupony rabatowe 55% i 1 kupon rabatowy 50% (rabaty jednorazowe)
  The Beauty Lounge – voucher na zabiegi o wartości 100 zł (do 31.01.2016r.)
  III miejsce:
  Maripossa Styl – kupon rabatowy 20% na usługi powyżej 50 zł (rabat jednorazowy, do 31.05.2016r.)
  Shazi – kupon rabatowy 40% na usługi powyżej 100 zł (rabat jednorazowy)
  Telepizza os. Oświecenia 55a – 3 kupony rabatowe 50% (rabaty jednorazowe)
  The Beauty Lounge – zaproszenie dla 2 osób na zabieg z rabatem 20% (do 31.01.2016r.)
  Każdy uczestnik:
  Telepizza os. Oświecenia 55a  – 1 kupon rabatowy 40% (rabat jednorazowy)
 1. W konkursie będą oceniane dekoracje świąteczne na balkonach mieszkańców Mistrzejowic.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać na adres mailowy kontakt@mistrzejowice24.pl zgłoszenie zawierające zdjęcie swojego balkonu, adres pod którym znajduje się sfotografowany balkon, imię oraz adres mailowy.
 3. Przesyłając zdjęcia i zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik konkursu oświadcza, że:
  a. jest jedynym autorem zdjęcia i posiada do niego pełnię praw autorskich,
  b. zdjęcie jest wykonane na terenie dzielnicy XV Mistrzejowice,
  c. zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
  d. nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczeniem zdjęciem.
 4. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
 5. Zdjęcia, które zostaną wysłane organizatorowi będą od 24.12.2015r. do 06.01.2016r. publikowane na fanpage portalu (facebook.com/mistrzejowice24pl).
 6. Głosowanie odbywa się za pomocą “lajków” na fanpage portalu. Zajęte miejsce w konkursie zależy od ilości polubień zdjęcia wysłanego na konkurs.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu Mistrzejowice24.pl oraz na jego fanpage.
 8. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami oraz wszystkimi pozostałymi uczestnikami przez podane dane kontaktowe przy zgłoszeniu do konkursu w celu przekazania nagród.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania otrzymanych zdjęć.
 10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z Organizatorem niniejszego konkursu.